Atrašanās vieta

 

Brauciena ilgums pa VIA Baltica aptuveni 1 h.

Advertisements