Nākotnes ieceres

Iespējams izveidot glābšanas un medicīnas punktu, jo:

  • Atbilst ES prasībām (lidlauks atrodas 4 min. lidojumā no jūras);
  • Lidlauks atrodas 4 km no Limbažu slimnīcas;
  • 15 min. lidojums līdz Rīgai;
  • Vienīgais šāds punkts Z-vidzemē.

 

 

Perspektīvā lidlauks no Rīgas būs sasniedzams daudz ātrāk, jo saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes izstrādāto Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Perspektīvas aprakstu [1], „Rīgas reģiona, kā ilgtspējīga un policentriska (daudzcentru) reģiona attīstības interesēs, ir nodrošināt visu reģiona nozīmes attīstības centru (Limbažu, Tukuma, Ogres, Siguldas) labu sasniedzamību un izaugsmi.” Perspektīvā plānota ātrgaitas šosejas izveide (sk.attēlā zemāk [2], iezīmēts ar sarkanu), kas tiks izvietota tieši gar Limbažu lidlauku un nodrošinās Lidlauka klientiem kvalitatīvu ceļu virzienā uz Rīgu, pa kuru ērti un ātri varēs nokļūt arī Latvijas centrālajā daļā.


[1] Rīgas reģiona attīstības aģentūra , „Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums II daļa – Perspektīva”, – Rīga, 2007.gada februāris, 61 lpp. – 36.lpp.;

[2]Turpat.

Advertisements